STRONA ARCHIWALNA 

Facebook E-mail
Facebook E-mail

Nauczanie PLAN lekcji _2021-22_ Dziennik Elektroniczny – Bezpieczeństwo w szkole- PROFILAKTYKA

—————————————————————————————————————————————–

plan_2021_sem_II (2)

ŁAPKA

———————————————————————————–

Szanowni Rodzice, Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

Od 27 .01. 2022 (czwartek) – do 20.02.22 r. NAUKA ZDALNA w kraju

Woj śląskie – DNI 14.02.2022 r. – 27.02.2022 r. -  FERIE ZIMOWE

/na podstawie Rozporządzenia MEiN z 26.01.2022 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 /

Zasady nauczania w pandemii z uwzględnieniem nauczania zdalnego w naszej szkole określają Procedury pracy szkoły w czasie pandemii – w załączeniu.

W czasie nauki zdalnej Uczniowie z trudnościami komunikacyjnymi - słaby zasięg Internetu, b. wolny sprzęt komputerowy, zgłaszają się niezwłocznie  do wychowawcy.

NAUCZANIE ZDALNE DLA UCZNIÓW PROWADZONE JEST NA PLATFORMIE TEAMS – FORMA ON – LINE, W CZASIE RZECZYWISTYM – ZGODNIE Z_PLANEM LEKCJ obowiązującym w drugim semestrze – w załączeniu:

Dziennik Elektr.

OBECNOŚĆ NA LEKCJI ON-LINE (na platformie Teams), skutkuje obecnością w szkole. Nauczyciel przepisuje obecność z lekcji zdalnej na Platformie Teams do dziennika elektronicznego. Usprawiedliwianie nieobecności według zasad ustalonych przez Wychowawcę – usprawiedliwienie można wysyłać poprzez e-dziennik (mobiDziennik). 

OCENIANIE odbywa się zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania Nauczyciela przedmiotu –  ogólne zasady oceniania – w załączonych Procedurach.

Życzę całej Społeczności szkolnej zdrowia, a  Uczniom wytrwałości i systematyczności w nauce zdalnej – dyrektor szkoły Elżbieta Horbatowska

————————————————————————————

Od 12 .01. 2022 (środa)  WRACAMY DO NAUKI W SZKOLE według planu lekcji

DNI 10 i  11.01.2022 W NASZEJ SZKOLE SĄ DNIAMI WOLNYMI OD LKCJI – Uczniowie kl. IV Technikum  Logistycznego mają egzaminy zawodowe

Wracając do lekcji w szkole zapoznaj się z PROCEDURYAMI: PROCEDURY_pracy szkoły_w pandemii

Dziennik Elektr.

UWAGA!  DO SZKOŁY WCHODZIMY:

GŁÓWNE WEJŚCIE KL. I LO i Technikum

od strony Sali Gimnastycznej kl. II i III LO

OD STRONY SZATNI KL. III i IV Technikum

Obowiązuje dezynfekcja rąk, zakaz grupowania się – konieczność zachowania dystansu społecznego, PRZY ZMNIEJSZENIU DYSTANSU – MASECZKA

ZAPRASZAMY! 


PLAN  LEKCJI na rok szkol. 2021/22: 

 Plan_LO i Tech. 2021-22_od 01.09.2021 r.

ŁAPKA

 

————————————————————————————————————————————————-

ZSOiT_w Siewierzu_PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA_Zgoda_Zał.1

UWAGA!!! UCZNIOWIE ZSOiT W SIEWIERZU 

 POWRÓT DO SZKOŁY w systemie:

NAUCZANIE STACJONARNE od 31 MAJA 2021 R.

- AKTUALNY PLAN LEKCJI               LO          +            TL

 

PLAN LEKCJI_od 11maja 2021-ZSOiT w Siewierzu

ŁAPKAW SZKOLE OBOWIĄZUJĄ PROCEDURY NAUKI STACJONARNEJ W PANDEMII – ZAPOZNAJ SIĘ

31.05.2021 r. ZSOiT w Siewierzu_PROCEDURY związane z nauką w szkole w okresie pandemii

Dziennik Elektr.

——————————————————————————————————————-

Sprawdź swój plan        LO         +           TL

 POWRÓT DO SZKOŁY w systemie: NAUCZANIE ZDALNE   HYBRYDOWE 17.05-29.05 br.

plan – od 11 maja 2021- OD17.05-29.05 Nauczanie HYBRYDOWE

ŁAPKA

Drodzy Uczniowie,

w związku pandemią

 zostaje przedłużona nauka zdalna dla szkół ponadpodstawowych do 16.05.2021 r.

Od 17 maja do 29 maja 2021 – uczniowie uczą się w szkole według systemu HYBRYDOWEGO – nauka zdalna połączona z nauką w szkole

PLAN LEKCJI powyżej.

Zasady nauczania zdalnego w naszej szkole określa Regulamin załączony do informacji oraz na stronie internetowej szkoły www.lo.siewierz.pl , tak na stronie głównej, jak i w zakładce „Dla Rodzica”.

Uczniowie z trudnościami komunikacyjnymi - słaby zasięg Internetu, b. wolny sprzęt komputerowy, zgłaszają się niezwłocznie  do wychowawcy.

Życzę całej Społeczności szkolnej zdrowia, a  Uczniom wytrwałości i systematyczności w nauce zdalnej oraz jak najlepszych wyników w kończącym się roku szkolnym 2020/2021.

Pozdrawiam – Elżbieta Horbatowska – dyrektor szkoły

PROCEDURY: ZSOiT-wSiewierzu_PROCEDURY-ORGANIZOWANIA-NAUCZANIA-ZDALNEGO-i-zaj.dodatkowych

————————————————————————————————————————————–

Drodzy Uczniowie

od poniedziałku, 18 stycznia br. , po Feriach wracamy do nauczania w systemie zdalnym, poprzez platformę TEAMS i mobi-Dziennik elektroniczny.   Lekcje będą odbywać się on-line. Nauczanie zdalne 

 przedłużone do 14 lutego`br.

Informuję, że wracamy do nauki w systemie 2 godzin nauczania religii w tygodniu. Nowy Plan nauczania drugiej godziny religii  POWYŻEJ.

Uczniowie z trudnościami komunikacyjnymi - słaby zasięg Internetu, b. wolny sprzęt komputerowy, zgłaszają się niezwłocznie  do wychowawcy.   

Za zgodą rodziców, mogą zostać wprowadzone dodatkowe zajęcia dla klas maturalnych i dla kl. II  Technikum po gim. – w tym roku szk. pierwszy egzamin zawodowy.

Serdecznie witam wśród profesorów naszej szkoły ks. Jacka Michalaka, proboszcza Parafii  pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu, Życząc, by jak najlepiej czuł się w naszej szkolnej Społeczności Nauczycieli, Uczniów, Rodziców.   

 • Ks. Jacek Michalak od 18 stycznia 2021r. obejmuje naukę religii w klasach: I LO, I TL, II TL po sp, III LO i III TL.
 • P. prof. Joanna Dybowska będzie nauczała religii w klasach: II LO po g, II LO po sp oraz  II TL po g.

Mam nadzieję, że wszystkie ustalone sytuacje nauki zdalnej zwiększą nasze bezpieczeństwo w okresie pandemii. Życzę zdrowia i dużo sił, i wytrwałości zarówno klasom egzaminacyjnym jak i każdemu z Uczniów, Profesorom i Rodzicom.

Łączę pozdrowienia, z poważaniem

Elżbieta Horbatowska dyrektor szkoły

ZASADNY NAUKI ZDALNEJ W ZSOiT w Siewierzu – PROCEDURY:

UWAGA! NAUCZANIE ZDALNE DLA UCZNIÓW PROWADZONE JEST NA PLATFORMIE TEAMS – FORMA ON – LINE, W CZASIE RZECZYWISTYM – ZGODNIE Z_PLANEM LEKCJ obowiązującym od 18.01.21r. (plan lekcji powyżej)

OBECNOŚĆ NA LEKCJI ON-LINE (na platformie Teams), skutkuje obecnością w szkole. Nauczyciel przepisuje obecność z lekcji zdalnej na Platformie Teams do dziennika elektronicznego. Usprawiedliwianie nieobecności według zasad ustalonych przez Wychowawcę – usprawiedliwienie można wysyłać poprzez e-dziennik (mobiDziennik). 

OCENIANIE odbywa się zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania Nauczyciela przedmiotu – PROCEDURY ogólne w załączeniu.

Dziennik Elektr.

Informacje MEiN  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach .
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

—————————————————————————————–

NAUCZANIE ZDALNE- przedłużone do 23 XII 2020  (według planu z 5 X)  

Plan od 5 października 2020 (3)

ŁAPKA

Szanowni Rodzice, Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie, 

w związku z wprowadzeniem w Polsce czerwonej strefy dla całego kraju 

1) NAUCZANIE ZDALNE dla wszystkich klas w szkole zostaje przedłużona do 22 grudnia 2020r. włącznie

Uczniowie pozostają w domu i uczą się poprzez platformę Teams, śledzą także komunikaty na mobiDzienniku.

FERIE ŚWIĄTECZNE + FERIE ZIMOWE 23 XII – 17 I 2021 r.

PRZYPOMINAMY O AKTYWNEJ NAUCE W TRAKCIE LEKCJI, M.IN. O POSIADANIU SŁUCHAWEK z MIKROFONEM, mogą to być najprostsze słuchawki z mikrofonem, takie jak do telefonu (od 8 zł). Do laptopów z jednym wejściem, do komputerów stacjonarnych najczęściej z dwoma wejściami (ew. przejściówki możliwe do zakupienia m.in. w Siewierzu). Lub przy braku fonii można posłużyć się też telefonem.

2) Uczniowie z trudnościami komunikacyjnymi - słaby zasięg Internetu, b. wolny sprzęt komputerowy, zgłaszają w/w niezwłocznie  do wychowawcy.   

3) Za zgodą rodziców, mogą zostać wprowadzone dodatkowe zajęcia dla klas maturalnych i dla kl. II  Technikum po gim. – w tym roku szk. pierwszy egzamin zawodowy.

                  Ufam, że wszystkie wprowadzone obostrzenia i zmiany w systemie nauki szkolnej będą dla nas pomocne w zachowaniu zdrowia, którego wszystkim serdecznie życzę.

Uczniów bardzo proszę o samodyscyplinę i dokładność, uczestnictwo w zdalnych lekcjach, ponieważ wiadomości dzisiaj zdobywane będą istotne na klasówce, a dalej na maturze lub egzaminie zawodowym.  Życzę dużo sił i wytrwałości. Łączę pozdrowienia,

z poważaniem Elżbieta Horbatowska – dyrektor szkoły

Dziennik Elektr.

nowezasady

———————————————————————————————————————————–

Drodzy Uczniowie, 

Funkcjonowanie nauczania w szkole zmienia się od poniedziałku 19X 2020r. Wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji wprowadzające nauczanie hybrydowe – tak zwane mieszane. 

Po analizie przedmiotów nauczanych w naszej szkole zostały wyodrębnione dni, kiedy lekcje dla poszczególnych klas będą odbywały się zdalnie, przez Internet. W wyznaczonym dniu uczniowie danej klasy pozostają w domu i uczestniczą w lekcjach przez Internet, wg. planu. 

Plan lekcji zdalnych:   Plan-od-19-października-2020

Dziennik Elektr.

Proszę, by w domach sprawdzić dostępność i sprawność sprzętu komputerowego, możliwość łączenia się z obrazem i dźwiękiem – ewentualnego dokupienia słuchawek. Wszelkie problemy ze sprzętem elektronicznym proszę zgłaszać wychowawcom. Postaramy się pomóc, wykorzystując wyposażenie szkoły, gdyby zaszła taka potrzeba. 

Łączę pozdrowienia, z nadzieją, że te trudne dla nas czasy spożytkujemy bezpiecznie i z zapałem do nauki, którego wszystkim Uczniom życzę. Ufam, że podejmowane działania podniosą poziom bezpieczeństwa odnośnie zdrowia, którego wszystkim z serca życzę.

Z poważaniem – Elżbieta Horbatowska – dyrektor szkoły

————————————————————————————————————————————
Od 19 października br. obowiązuje nauczanie hybrydowe – z dniami nauczania zdalnego.

Od 10 października br. obowiązują Zasady życia społecznego w strefie żółtej:
TO OBOWIĄZEK zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej (także na ulicy) – zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Przy większej liczbie lekcji – przynieś maseczkę na zmianę!

Żółta strefa

————————————————————————————-

Uwaga uczniowie LO i Technikum w Siewierzu.

Rozpoczęcie Roku Szkol. 2020/21  (1 września 2020- WTOREK) podczas spotkań z Wychowawcami w klasach.

Zabierz ze sobą maseczkę chroniącą usta i nos, zachowaj społeczny dystans, dezynfekuj ręce, udaj się do wyznaczonej klasy.

ROZPOCZĘCIE 2020Plakat uczeńDziennik Elektr.

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW 2020/21 _zobacz:  

http://www.lo.siewierz.pl/lo/dla-ucznia/wykaz-podrecznikow/

—————————————————————————

PLAN KONSULTACJI r.szkol. 2019/20_dla LO i Technikum w Siewierzu

ŁAPKA

ZSOiT_w Siewierzu_PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA (do 31.08.2020)_Zgoda_Zał.1

ŁAPKA

UWAGA – uczniowie LO i Technikum Logistycznego – Wprowadzony został STAN EPIDEMII w Polsce. Uczniów obowiązuje system e-nauczania . Stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

WAŻNE: Od 25 marca – do końca roku szkol. podczas zajęć w czasie trwania Stanu Epidemii obowiązują zajęcia prowadzone zdalnie.

25 marca 2020 r. wprowadzony został Dziennik Elektroniczny.

ZAPRASZAMY do DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO Szkoły!

https://zsoitsiewierz.mobidziennik.plDziennik Elektr.

mobiDziennik Elektr.

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————-

INFORMACJE:

- Nauczyciel może realizować lekcje w danym dniu metodą wideokonferencji (online) na Platformie Teams. Lekcje poprzez formę zadaniową, frekwencja, oceny i tematy – zapisywane są w mobiDzienniku.

Odczytanie materiału w Dzienniku elektr., udział w wideolekcji on-line – świadczy o frekwencji.

Śledź komunikaty Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie

GIS – Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/

 

————————————————————————————————————-

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

=========================================================================================

PROCEDURY-BEZPIECZEŃSTWA-W-ZSOiT

ŁAPKA

—————————————————————————–

Samorząd Uczniowski 2019/2020 i 2020/21

Przewodniczący – Jakub Jądreko-kl. III 

Samorząd Uczniowski 2019

Przewodnicząca - Weronika Machura – kl. III

15895599_591545614386050_8574479405707536573_o

Samorząd Uczniowski 2018

13466447_1178374112226629_597739323026917012_n

Przewodnicząca – KAMILA DRÓŻDŻ – kl. III

. .

.                                                                          .

SAMORZĄD SZKOLNY 2017

 Przewodnicząca – Marcelina Jędrzejczyk Kl. III

file

Prezentacja8

Zastępca Przewodniczącej

Kamila Dróżdż Kl. II

kamia

Prezentacja8

Skarbnik

Laura Fiedor Kl. II

10348206_436291923244754_8202206223502824566_n

 

 

trochę historii!!!! :) – SAMORZĄDY KLASOWE rok szkol. 2016

 

KLASA I

Przewodniczący –Błażej Bańka

Zastępca – Marcelina Jędrzejczyk

Skarbnik – Klaudia Tabakiernik

Sekretarz – Barbara Dryjańska

samorzadkl.1

KLASA II

 Przewodniczący –Sandra Lis

Zastępca – Angelika Trolka

Skarbnik - Dominika Hejner

 samorzadkl.2

KLASA IIIA

 

Przewodniczący – Sebastian Sroka

Zastępca – Łukasz Kaczmarek

skarbnik – Klaudia Bańka

samorzadkl.3

——————————————————————————————–

PROFILAKTYKA

zdrowy-styl-życia

10 zasad zdrowego stylu życia

1. Rozpocznij dzień od sycącego śniadania

Na śniadanie najlepsze są produkty pełnoziarniste, które powoli będą dostarczać ci energii przez cały poranek. Wybieraj kanapki z pełnoziarnistego pieczywa, płatki owsiane z orzechami lub pastę z ciecierzycy.

2. Jedz regularnie

Na okrągło słyszymy o pięciu posiłkach dziennie co 3 godziny. Ale to naprawdę niezwykle istotne. Jedzenie o stałych porach pozwala regulować pracę organizmu, nadaje tempo metabolizmowi i ogranicza napady głodu, podczas których jesteśmy w stanie pochłonąć wszystko, co mamy pod ręką.

3. Urozmaicaj!

Zadbaj, aby każdy Twój posiłek zawierał różnorodne produkty. Staraj się nie jeść chleba z szynką na śniadanie, drugie śniadanie i kolację. Przygotowuj różnego rodzaju pasty, twarożki i sałatki. Jedz surowe warzywa jak najczęściej, najlepiej 5 razy dziennie i pamiętaj, aby Twój talerz był zawsze kolorowy. Jedzenie różnokolorowych produktów zapewnia dostarczenie składników odżywczych i witamin z różnych grup.

4. Unikaj produktów wysoko przetworzonych i sklepowych słodyczy

Im bardziej przetworzony produkt, tym mniej wartości odżywczych. Słodycze sklepowe to źródło pustych kalorii, łatwo przyswajalnego cukru i tłuszczów trans powodujących miażdżycę. Z kolei słone przekąski, zupki chińskie i dania gotowe zasypują nas solą, glutaminianem sodu, a często też rakotwórczym akrylamidem.

5. Pij odpowiednią ilość wody

Aby zrekompensować codzienne straty wody z organizmu, powinniśmy wypijać jej co najmniej 1,5 – 2 litry dziennie. Odpowiednie nawodnienie komórek umożliwia prawidłowe funkcjonowanie organizmu, gdyż wszystkie procesy w nim zachodzą w środowisku wodnym. Odpowiednie nawodnienie zapobiega też powstawaniu obrzęków. Składamy się w 70% z wody! Nie zapominajmy o tym.

słodzone napoje

Regularne umiarkowane ćwiczenia fizyczne poprawiają wydolność organizmu, dotleniają mózg i komórki ciała i przyczyniają się do polepszenia stanu psychicznego. W końcu wysiłek to relaks dla umysłu. Jeśli nie masz czasu na aerobic, wyjdź na spacer, pojedź do pracy na rowerze, a w weekend wybierz się na basen, zamiast siedzieć na kanapie. Ćwiczenia fizyczne nie muszą być katorżniczą pracą.

7. Zadbaj o relaks

Znajdź czas tylko dla siebie. Poczytaj książkę, posłuchaj ulubionej muzyki, umów się z przyjaciółką. Tylko nie rozmawiajcie ciągle o problemach! Takie proste rzeczy naprawdę pomagają utrzymać równowagę psychiczną.

8. Pracuj nad poczuciem własnej wartości

Zastanów się, ile razy krytykowałaś siebie, obwiniałaś się o rzeczy, na które nie masz wpływu, a na komplementy reagowałaś alergicznie. Pomyśl, czy zwracałabyś się tak do dziecka? Znajdź swoje wewnętrzne dziecko i przynajmniej raz dziennie pochwal się za to, co udało ci się dzisiaj zrobić.

9. Wysypiaj się

Nie pozwól, aby życie w biegu tobą zawładnęło i wygospodaruj odpowiednią ilość godzin na sen. Nie tylko będziesz fizycznie zdrowsza, ale również radośniejsza, bardziej skoncentrowana i efektywna w pracy.

10. Wprowadzaj zmiany małymi krokami

Nie od razu Rzym zbudowano. I nie od razu uda ci się zmienić swój styl życia na zdrowy. Stawiaj sobie wyzwania, które pozwolą ci stopniowo eliminować zachowania, które ci nie służą. Od czego zacząć? Np. nie sól pomidora na kanapce, przygotuj zdrową sałatkę na kolację, 2 razy w tygodniu poświęć godzinę na swój odpoczynek po pracy. Z czasem zaniechanie kolejnych dotychczasowych nawyków będzie stanowiło coraz mniejszy problem.

LITERATURA:

 1. Gronowska-Senger A., Żywienie, styl życia a zdrowie Polaków, Żywienie człowieka i metabolizm, 2007, 34 (1/2), 12-21
 2. Mijakowska U., Diet coaching. Poradnik dla wiecznie odchudzających się, Samo sedno, Warszawa, 2012
 3. Romanowska-Tołłoczko A. ,Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych, Hygeia Public Health, 2011, 46(1), 89-93

—————————————————————-

NIEBIESKA KARTA – PRZEMOC W RODZINIE

Jesteś świadkiem przemocy w rodzinie? Chcesz to zgłosić, ale nie wiesz jak? Sprawdź, co możesz zrobić.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, nie bądź obojętny – zareaguj. Powiadom służby, które przeciwdziałają przemocy w rodzinie lub porozmawiaj z osobą dotkniętą przemocą i przekonaj ją, żeby szukała pomocy. Jeśli w związku z przemocą w rodzinie zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka, niezależnie od zawiadomienia służb, zgłoś ten przypadek.

 • Informacje:Czym jest przemoc w rodzinie
 • Zawiadamianie policji
 • Telefon  na „Niebieską Linię”
 • Powiadamianie Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Poinformowanie sądu rodzinny
 • Podstawy prawne

LINK do informacji:  Sprawdź, co zrobić, jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie – Gov.pl – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Home Dla ucznia Nauczanie PLAN lekcji _2021-22_ Dziennik Elektroniczny – Bezpieczeństwo w szkole- PROFILAKTYKA