Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Siewierzu 

E-mail
E-mail

PLAN KONSULTACJI w szkole w czasie epidemii_ PROCEDURY bezpieczeństwa związane z Konsultacjami w szkole Dziennik Elektroniczny

PLAN KONSULTACJI dla LO i Technikum w Siewierzu

ŁAPKA

ZSOiT_w Siewierzu_PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA_Zgoda_Zał.1

ŁAPKA

UWAGA – uczniowie LO i Technikum Logistycznego – Wprowadzony został STAN EPIDEMII w Polsce. Uczniów obowiązuje system e-nauczania . Stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

WAŻNE: Od 25 marca – do końca roku szkol. podczas zajęć w czasie trwania Stanu Epidemii obowiązują zajęcia prowadzone zdalnie.

25 marca 2020 r. wprowadzony został Dziennik Elektroniczny.

ZAPRASZAMY do DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO Szkoły!

https://zsoitsiewierz.mobidziennik.plDziennik Elektr.

mobiDziennik Elektr.

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————-

INFORMACJE:

- Nauczyciel może realizować lekcje w danym dniu metodą wideokonferencji (online), o czym powiadamia ucznia w Dzienniku elektr.

-Komunikacja z  uczniami według wstępnych ustaleń – do wygaśnięcia.

WAŻNE - Młodzież UCZY SIĘ  codziennie, wykorzystując materiał podawany przez nauczyciela w tym w Dzienniku elektr.

-Odczytanie materiału w Dzienniku elektr., udział w wideolekcji on-line – świadczy o frekwencji.

-Materiał podawany będzie na dany dzień w Dzienniku elektr. ZGODNIE z PLANEM LEKCJI – zobacz. Strona Internetowa Szkoły -http://www.lo.siewierz.pl/lo/dla-ucznia/plan-lekcji/

ŁAPKA -WYKORZYSTAJ CZAS DOMOWEJ KWARANTANNY – NA NAUKĘ, NA POZOSTANIE W DOMU

Śledź komunikaty Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie

GIS – Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/

 

————————————————————————————————————-

 

MEN

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 Dyrektorze, NAUCZYCIELU

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
  2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Samorząd Uczniowski 2019/2020

Przewodniczący – Jakub Jądreko - kl. II 

Samorząd Uczniowski 2019

Przewodnicząca - Weronika Machura – kl. III

15895599_591545614386050_8574479405707536573_o

Samorząd Uczniowski 2018

13466447_1178374112226629_597739323026917012_n

Przewodnicząca – KAMILA DRÓŻDŻ – kl. III

. .

.                                                                          .

SAMORZĄD SZKOLNY 2017

 Przewodnicząca – Marcelina Jędrzejczyk Kl. III

file

Prezentacja8

Zastępca Przewodniczącej

Kamila Dróżdż Kl. II

kamia

Prezentacja8

Skarbnik

Laura Fiedor Kl. II

10348206_436291923244754_8202206223502824566_n

 

 

trochę historii!!!! :) – SAMORZĄDY KLASOWE rok szkol. 2016

 

KLASA I

Przewodniczący –Błażej Bańka

Zastępca – Marcelina Jędrzejczyk

Skarbnik – Klaudia Tabakiernik

Sekretarz – Barbara Dryjańska

samorzadkl.1

KLASA II

 Przewodniczący –Sandra Lis

Zastępca – Angelika Trolka

Skarbnik - Dominika Hejner

 samorzadkl.2

KLASA IIIA

 

Przewodniczący – Sebastian Sroka

Zastępca – Łukasz Kaczmarek

skarbnik – Klaudia Bańka

samorzadkl.3

Home Dla ucznia PLAN KONSULTACJI w szkole w czasie epidemii_ PROCEDURY bezpieczeństwa związane z Konsultacjami w szkole Dziennik Elektroniczny
 • Facebook