STRONA ARCHIWALNA 

Facebook E-mail
Facebook E-mail
Home Wydarzenia Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023
formats

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

1 września w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Zostało ono zainaugurowane przemówieniem p.Marty Szczerby – Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu oraz wystąpieniami przybyłych na uroczystość Gości: Wicestarosty Będzińskiego Dariusza Waluszczyka oraz Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia.
Swoją obecnością zaszczycili nas też: Monika Pawłowska – Dyszy – Radna Powiatu Będzińskiego, Barbara Bochenek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu, Rodzice, a także Pracodawcy, u których uczniowie naszego technikum odbywają praktyki.
W czasie uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie oraz zaprezentowano montaż słowno-muzyczny upamiętniający wydarzenia z 1 września 1939 roku.
Nie zabrakło też chwil wzruszenia, kiedy pożegnaliśmy panią Ewę Buczak, która po 28 latach pracy udała się na zasłużoną emeryturę.
Na zakończenie wszyscy udali się do klas, gdzie odbyły się spotkania z wychowawcami.
Ten rok jest dla naszej szkoły szczególny. Były lata, kiedy w liceum funkcjonowały 3 oddziały. Dzisiaj mamy zespół szkół, 10 oddziałów i ponad 290 uczniów! Dziękujemy za zaufanie ❤️
Rok szkolny 2022/2023 uważamy za rozpoczęty!Dla niepocieszonych, którzy już tęsknią za wakacjami mamy informację: koniec roku szkolnego już za 42 tygodnie, czyli 294 dni lub 7071 godzin lub 424288 minut lub 25457285.001 sekund </p>
				</div><!--end entry-->
						<!--End @response index loop hook-->	
			
				<!--Begin @response link pages hook-->
									<!--End @response link pages hook-->
			
				<!--Begin @response post edit link hook-->
									<!--End @response post edit link hook-->		
							
				<!--Begin @response post tags hook-->
					
					<!--End @response post tags hook-->
							
				<!--Begin @response post tags hook-->
						
	<div id=