Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu 

E-mail
E-mail

Historia

 

Dzieje Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu

7 64c39d0773

Liceum w Siewierzu i Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum utworzono w 1947r. Było to ważne wydarzenie w prawie 1000-letniej historii miasta. Zrozumiała była radość mieszkańców Siewierza i okolicznych miejscowości z utworzenia szkoły średniej, która miała dać młodzieży wiedzę i lepszą pozycję społeczną. Szkoła nie zawiodła pokładanych w nią nadziei. W ciągu 50 lat opuściło jej mury 2200 absolwentów, wybierając na kontynuację nauki uczelnie wyższe od Krakowa  przez Śląsk, Wrocław, Warszawę także Lublin. Siewierska szkoła dawała wiedzę, kształtowała charaktery, rozwijała indywidualne zainteresowania, wdrażała nawyki sumienności i roztropności.

Siedzibą Gimnazjum stał się przebudowany budynek dawnej Szkoły Elementarnej, która mieściła się  tu od roku 1837.

szkolaSiewierz_modified

Wiele prac remontowych wykonywali okoliczni mieszkańcy, dla których liceum było symbolem powrotu grodu do dawnej świetności.                          W październiku 1947 r. do użytku przekazano tylko 3 klasy. Prace wykończeniowe zakończono w 1948 roku. Rozbudowę kontynuowano w 1949 roku, powiększając szkołę o pokoje dla nauczycieli i internat. Pierwsze wyposażenie zostało zakupione w 1947 roku za pieniądze zebrane przez Komitet Obywatelski i przekazane dyrekcji szkoły. W skład Komitetu Obywatelskiego wchodzili: Wójt Józef Pyrzyk, Sekretarz Urzędu Zygmunt Korusiewicz, Kierownik Szkoły Powszechnej Walenty Miciński i Zawiadowca Stacji PKP Zdzisław Gorzelak.

Kadrę nauczycielską tworzyli nauczyciele z różnych stron Polski. Pierwszym dyrektorem i organizatorem tej placówki był Zdzisław Salomon, urodzony 7 grudnia 1905 roku w Nowym Sączu w rodzinie Salomei i Franciszka Bugajskich.

Dyrektorzy Liceum:

Zdzisław Salomon (1947-1948)

dr Halina Bilińska (1948-1949)

Roman Zieliński (1949-1972)

mgr Józef Wawrzyszko (1972-1977)

mgr Piotr Ostrowski (1977)

mgr Irena Kmiecik (1977-1992)

mgr Krzysztof Będkowski (1992-2012)

mgr Elżbieta Horbatowska

1 września 1992 roku, w wyniku konkursu dyrektorem placówki został mgr Krzysztof Będkowski. Zakres obowiązków nowo wybranego dyrektora powiększył się od września 1994 roku, z chwilą otwarcia Liceum Ekonomicznego (25 stycznia 1994 roku), natomiast we wrześniu 1995 obie szkoły przekształcono w Zespół Szkół (14 lipca 1995).

We wrześniu 1961 w siewierskiej szkole powstało radiostudio. Młodzi uczniowie uwierzyli, że ich posłannictwem jest żyć aktywnie i projektować swą przyszłość opartą na własnym rozwoju oraz angażowaniu się w problemy zbiorowości. Próbowali ogarnąć swą młodzieńczą wyobraźnią wszystkie sfery życia miasteczka: gospodarczą, społeczną, kulturalną oraz oczywiście historyczną.

Utworzyli oni nawet swój własny hymn „ Hymn Radiostudia” , w którym ukazują swą siłę wynikającą z jedności umysłów i serc.

Uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 18 lipca 2012 r. zmieniono nazwę szkoły z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu na Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu.

                   W wyniku konkursu obowiązki dyrektora szkoły z dniem 1 września 2012 r. przyjmuje mgr filologii polskiej i mgr pedagogiki Elżbieta Horbatowska.

Inauguracj2012_22-300x200

Home Szkoła Historia
  • Facebook