STRONA ARCHIWALNA 

Facebook E-mail
Facebook E-mail

Misja i Wizja Szkoły

tech.-log.-

gotowe logo siewierz

12573928_993625964049772_4429751990386609276_n

WIZJA  SZKOŁY

.                                   .

,,Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja rozwojowi człowieka”.

<Św. Jan Paweł II – Papież>

      Kierując się myślą naszego Patrona, pielęgnujemy zamiłowanie do uczenia się, do osobistego wzrostu, do stawania się coraz lepszym i pomagamy innym w takim dążeniu.
     Tworzymy warunki pracy i nauki sprzyjające wykształceniu kompetentnego, zdrowego i twórczo myślącego absolwenta wychowanego przez wzajemnie się wspierający zespół ludzi.

 

MISJA SZKOŁY

.                                .

       Chcemy sprawić, aby każdy uczeń naszego liceum ogólnokształcącego chciał być dobry, aby chciał wziąć swój rozwój intelektualny, moralny i społeczny w swoje ręce z pełnym rozumieniem hierarchii wartości określonych w misji szkoły. Dlatego zajęcia w naszej szkole będą wymagały od młodzieży spojrzenia na siebie oczami innymi – szczerości i samokrytyki.
Nasi uczniowie będą się uczyć tolerancji, zaradności i przedsiębiorczości w radzeniu sobie z problemami, a także odpowiedzialności za siebie i za innych. Bardzo nam zależy aby nauczyli się planować swoją pracę i brać odpowiedzialność za swą wiedzę, rozwijać ciekawość badacza i obserwatora.
Mamy nadzieję, że nasza szkoła i jej cała kadra zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotuje go do pełnienia odpowiedzialnych obowiązków rodzinnych i obywatelskich, a także będzie wsparciem dla działań wychowawczych realizowanych przez dom rodzinny.
Cechy charakterystyczne naszej szkoły:

   • wspiera rozwój dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna,
   • wykorzystuje różnorodność metod oraz indywidualizację nauczania,
   • stosuje spójne programy nauczania i oceniania,
   • zapewnia uczniom nabycie wiedzy i umiejętności, które dadzą im możliwość należytej samorealizacji oraz przyjęcia odpowiedzialności za własne wybory życiowe,
   • wspomaga wszechstronny rozwój osobowy uczniów we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, społecznym, moralnym i duchowym,
   • przygotowuje młodzież do: rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów, hierarchizacji wartości, doskonalenia się,
   • wzmacnia zasady tolerancji i poczucie własnej tożsamości,
   • szeroko wykorzystuje technologie informacyjne w procesach nauczania i uczenia się,
   • współpracuje z rodzicami, instytucjami i organizacjami,
   • przygotowuje uczniów do stawania się obywatelami Europy.

Jesteśmy szkołą, w której najważniejsze jest pielęgnowanie zamiłowania do uczenia się, do osobistego wzrostu, do stawania się coraz lepszym
i pomaganiu innym w tym samym dążeniu. Tworzymy warunki pracy i nauki sprzyjające wykształceniu kompetentnego, zdrowego i twórczo myślącego absolwenta wychowanego przez wzajemnie się wspierający zespół.

Wierzymy, że:

   1. każdy z nas odpowiedzialny jest za własne wybory
   2. wszyscy uczniowie mogą i chcą się uczyć,
   3. najwyższą jakość kształcenia i wychowania można osiągnąć dzięki doskonałej współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami
   4. więzi międzyludzkie i poczucie wspólnoty umacniają się, gdy ludzie pracują razem,
   5. system komunikowania się w szkole cechuje otwartość, uczciwość i udzielanie wsparcia,
   6. nasze stosunki wzajemne oparte są na zrozumieniu i szacunku,
   7. efekt procesu wychowawczego to harmonijny rozwój pomiędzy wiedzą, wartościami i czynami

 

Misja naszej szkoły opiera się na wartościach takich jak:

 M I Ł O Ś Ć

- pojmowana jako postawa, która wyzwala uczciwość, lojalność, zaufanie, szacunek, akceptację i poczucie bezpieczeństwa. Miłość to życzliwość, otwartość, wskazywanie dróg rozwoju emocjonalnego, gotowość do dawania pomocy.

M Ą D R O Ś Ć

- to chęć do zdobywania wiedzy i umiejętności wykorzystywania jej w życiu, dzielenie się doświadczeniami, ustawiczne dążenie do osiągnięcia pełni człowieczeństwa; świadomość tego co jest dobre, a co złe. Mądrość to również odpowiedzialność za to, co mówimy i czynimy.

W O L N O Ś Ć

- to podejmowanie samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji , prawo do popełniania błędów i ponoszenia ich konsekwencji , to również tolerancja ,czyli pozwalanie innym na bycie sobą, poszanowanie światopoglądów innych ludzi, to także prawo do obrony własnej godności.

Home Szkoła Misja i Wizja Szkoły