STRONA ARCHIWALNA 

Facebook E-mail
Facebook E-mail

Wychowawcy klas

ROK SZKOL. 2021/22 

KLASA I LO – mgr Dariusz Nawrot – nauczyciel wychowania fizycznego   /sala 12 /

KLASA II LO po SP – mgr Małgorzata Mazur – nauczyciel języka polskiego /sala nr 8/

KLASA  III LO po SP– mgr Katarzyna  Dyrda – nauczyciel języka angielskiego  /sala 1/

KLASA III LO po gim – mgr Zbigniew Kozak – nauczyciel historii i wiedzy o społ. /sala 11 /

*

KLASA I TL po SP – mgr Karolina Jankowska – nauczyciel logistyki /sala 14/

KLASA II TL po SP – mgr Witold Urbańczyk – nauczyciel matematyki /sala 4/

KLASA  III TL po SP– mgr Edyta Będkowska – nauczyciel matematyki oraz informatyki  /sala 12/

KLASA III TL po gim – mgr Ewa Nowak – nauczyciel  przedmiotów zawodowych, logistyk  /sala 6/

KLASA IV TL–mgr Urszula Kosteczka – nauczyciel j. angielskiego, j. angielski zawodowy/sala 3/

*

 ROK SZKOL. 2020/21 

KLASA I LO po SP – mgr MAŁGORZATA MAZUR – nauczyciel języka polskiego /sala nr 8/

KLASA  II LO po SP– mgr Katarzyna  Dyrda – nauczyciel języka angielskiego  /sala 1/

KLASA II LO po gim – mgr Zbigniew Kozak – nauczyciel historii i wiedzy o społ. /sala 11 /

KLASA III LO – mgr inż. Anna Kieller – Bańka – nauczyciel biologii   /sala 8 /

*

 

KLASA I TL po SP – mgr WITOLD URBAŃCZYK – nauczyciel matematyki /sala 4/

KLASA  II TL po SP– mgr Edyta Będkowska – nauczyciel matematyki oraz informatyki  /sala 12/

KLASA II TL po gim – mgr Ewa Nowak – nauczyciel  przedmiotów zawodowych, logistyk  /sala 6/

KLASA III TL–mgr Urszula Kosteczka – nauczyciel j. angielskiego, j. angielski zawodowy/sala 3/

*

ROK SZKOLNY 2019/20

KLASA  I LO po SP– mgr Katarzyna  Dyrda – nauczyciel języka angielskiego  /sala 1/

KLASA I LO po gim – mgr Zbigniew Kozak – nauczyciel historii i wiedzy o społ. /sala 11 /

KLASA II LO – mgr inż. Anna Kieller – Bańka – nauczyciel biologii   /sala 8 /

KLASA  I TL po SP– mgr Edyta Będkowska – nauczyciel matematyki oraz informatyki  /sala 12/

KLASA I TL po gim – mgr Ewa Nowak – nauczyciel  przedmiotów zawodowych, logistyk  /sala 6/

KLASA II TL – mgr Urszula Kosteczka – nauczyciel j. angielskiego, j. angielski zawodowy /sala 3/

 

 

Home Dla rodzica Wychowawcy klas