Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Siewierzu 

E-mail
E-mail

Harmonogram maturalny

.                                                                      .

HARMONOGRAM — EGZAMIN MATURALNY 2019

MATURY   PISEMNE

Część pisemna egzaminu maturalnego
MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
6 poniedziałek język polski – pp ① język polski – pr ①
7 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
8 środa język angielski – pp język angielski – pr
9 czwartek matematyka – pr filozofia – pp
filozofia – pr
10 piątek biologia – pp
biologia – pr
wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
11, 12 – sobota, niedziela
13 poniedzialek chemia – pp
chemia – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
14 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
15 środa geografia – pp
geografia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
16 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
18, 19 – sobota, niedziela
20 poniedziałek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia – pp
historia – pr
Część ustna egzaminu maturalnego
od 9 do 22 maja
(oprócz 12 maja i 19 maja)
język polski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
od 6 do 25 maja
(oprócz 12 maja i 19 maja)
języki obce nowożytne

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego – 4 lipca 2019 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 4 lipca 2019 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 4 lipca 2019 r.).

arrow-988169_960_720

.                                                                                                                                                                             

PROCEDURY EGZAMINÓW, ARKUSZE, INFORMATORY, MATERIAŁY POMOCNICZE

                                                                https://www.cke.edu.pl/

wzrost_czerwona_strzalka_dimasic50_fotolia420

Home Maturzyści Harmonogram maturalny
  • Facebook