STRONA ARCHIWALNA 

Facebook E-mail
Facebook E-mail
Home Wydarzenia Wydarzenia Aktualne Udziału w projekcie „Na szlaku śląskich skarbów kultury”
formats

Udziału w projekcie „Na szlaku śląskich skarbów kultury”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasza szkoła została wytypowana do udziału w projekcie „Na szlaku śląskich skarbów kultury”, który to projekt realizowany jest przez fundację Śląski Instytut Innowacji a dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa”.
10 chętnych pełnoletnich uczniów o zainteresowaniach humanistycznych weźmie udział w:
- warsztatach: „ Dziedzictwo kulturowe- najważniejsze – zagadnienia” oraz „ Lokalne dziedzictwo kulturowe- najważniejsze zagadnienia”,
• warsztatach liderskich pt. „ Moje miejsce we wspólnocie ”,-
• dwóch wycieczkach edukacyjnych „Zabytki techniki lokalnym dziedzictwem” – do Zabrza i Tarnowskich Gór;
• wycieczce badawczej z konstruowaniem mapy śląskich skarbów kultury;
• konferencji podsumowującej projekt oraz prezentującej powstałą mapę śląskich skarbów kultury.
Dzięki zdobytym w trakcie warsztatów i wycieczek kompetencjom młodzież skonstruuje mapę śląskich skarbów kultury, zaś młodzież uczestnicząca w warsztatach liderskich przyczyni się do zbudowania emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym poprzez aktywne promowanie lokalnych skarbów kultury z użyciem portalu społecznościowego. W projekcie weźmie udział 30 pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych z gmin do 50 tys. mieszkańców podregionu sosnowieckiego województwa śląskiego.
Celem głównym projektu „Na szlaku śląskich skarbów kultury” jest wzrost świadomości społecznej młodzieży zamieszkującej gminy do 50 tys. mieszkańców w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie i upowszechnianie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym
Projekt objęty jest patronatem medialnym Tygodnika „Nowiny Zabrzańskie”.
301583549_125433216906165_2585402521652840138_n