STRONA ARCHIWALNA 

Facebook E-mail
Facebook E-mail
Home Wydarzenia Rekomendacje MEN w zakresie profilaktyki w związku przypadkami zachorowań na koronawirusa
formats

Rekomendacje MEN w zakresie profilaktyki w związku przypadkami zachorowań na koronawirusa

 

Infolinia
W związku z Rekomendacjami skierowanymi przez MEN do dyrektorów szkół w zakresie organizacyjnym w szkole zostają wprowadzane niżej wymienione wskazania

 

Rozmowy z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego
mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła
oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

wywieszenie w widocznym miejscu w szkole instrukcji dotyczącej mycia rąk oraz inne zasady dotyczące
higieny osobistej;

apel do rodziców, by nie posyłali przeziębionych
i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;

uwaga, aby do szkoły lub przedszkola
nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;

informowanie ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu
z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;

informacja dla rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

powiadamianie rodzica dziecka do 8. roku życia,
że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy
(art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,
Dz.U. 2017, poz. 1368);

sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych
na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego
i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń
na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj
o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).