STRONA ARCHIWALNA 

Facebook E-mail
Facebook E-mail
Home TECHNIKUM LOGISTYCZNE LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ
formats

LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ

logo ue

               Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu to Liceum Ogólnokształcące oraz od 2018 roku Technikum, które obecnie kształci w poszukiwanym na rynku pracy zawodzie: Technik Logistyk, co stanowi bezwzględnie jego ogromny atut na tle konkurencyjnych ofert.

               Wyspecjalizowane w jednym zawodzie, daje wykształcenie profesjonalistom, zapewniając wysoką jakość nauki teoretycznej i praktycznej. Przygotowuje do pracy w większości przedsiębiorstw – zarówno produkcyjnych, jak i usługowych i to właśnie do uczniów Technikum w Siewierzu skierowany jest Projekt „Lepszy start w zawodową przyszłość”, aby otworzyć nowe możliwości doskonalenia i rozwoju osobistego, jak również pomóc w zaplanowaniu i realizacji indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Wachlarz korzyści, które płyną z realizacji Projektu jest niezwykle szeroki. Szkoła zostanie kompleksowo doposażona, a niektóre sale lekcyjne zupełnie zmodernizowane. 

             Jednym z głównych celów jest stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Z pozyskanych środków zostaną zakupione takie pomoce jak 75 calowy dotykowy monitor interaktywny, który w pełni pozwala na wizualizację procesu edukacji oraz prowadzenie interaktywnych zajęć lekcyjnych.

               Szkoła będzie dysponowała sprzętem niezbędnym do teoretycznej i praktycznej nauki zawodu: drukarką etykiet, czytnikami kodów kreskowych, nowymi projektorami i ekranami projekcyjnymi oraz niezbędnymi oprogramowaniami i nowym systemem serwerowym. Powstanie zupełnie nowa, wyremontowana, doposażona w wysokiej jakości sprzęt i meble pracownia terminalowa, dzięki której przeprowadzanie egzaminów zawodowych zostanie usprawnione, a jakość kształcenia uczniów osiągnie nowy, wyższy poziom.  

               Dla uczestników Projektu zostanie przeprowadzony cykl zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, dzięki którym każdy otrzyma fachową pomoc w podjęciu wyborów dotyczących kariery zawodowej oraz z zakresu przedsiębiorczości, jako kluczowej kompetencji niezbędnej do świadomego wejścia na rynek pracy.             

               Uczniowie będą mieli możliwość bezpłatnego udziału w wysokiej jakości szkoleniach w zakresie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz zrealizować płatne staże zawodowe u cenionych na rynku pracodawców.

               Unijny projekt to duża inwestycja i zarazem ogromny sukces ZSOiT w Siewierzu, a wszystko po to, by stale podnosić jakość kształcenia, dostosowywać ofertę do aktualnych potrzeb rynku pracy i tym samym zapewnić uczniom „Lepszy start w zawodową przyszłość”.

 

TYTUŁ PROJEKTU: „Lepszy start w zawodową przyszłość”

LIDER  PROJEKTU   (główny beneficjent):    CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO W SIELCU

PARTNER PROJEKTU: POWIAT BĘDZIŃSKI

REALIZATOR PROJEKTU: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

I TECHNICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W SIEWIERZU

NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

NR I NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

NR I NAZWA DZIAŁANIA: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

NR I NAZWA PODDZIAŁANIA: 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Społeczny

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 1 329 831,84 zł

UZYSKANE DOFINANSOWANIE: 1 263 340,25 zł

OKRES REALIZACJI: od 01.09.2020 do 30.04.2022

               Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, dzięki kompleksowemu wsparciu 85 uczniów Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu. Jednym z głównych celów jest stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy,     w związku z czym w ramach projektu zostaną doposażone dwie pracownie kształcenia zawodowego, jak również powstanie zupełnie nowa, w pełni wyposażona pracownia terminalowa, co znacząco poprawi komfort i jakość kształcenia uczniów Technikum. Uczestnicy projektu będą realizowali zajęcia z zakresu doradztwa zawodowo – edukacyjnego, podstaw przedsiębiorczości, zorganizowane zostaną bezpłatne, certyfikowane szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych, w tym kurs prawo jazdy i płatne staże u pracodawców. Ponadto dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych podniesie w ramach realizacji projektu swoje kwalifikacje. Wszystkie działania w projekcie oparte są o wnikliwą diagnozę potrzeb uczniów Technikum, skonsultowaną z instytucjami otoczenia społeczno- gospodarczego, w szczególności z potencjalnymi pracodawcami.

        Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu.

broszura informacyjna