STRONA ARCHIWALNA 

Facebook E-mail
Facebook E-mail
Home TECHNIKUM LOGISTYCZNE Stan wojenny 1981–1983
formats

Stan wojenny 1981–1983

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Logistycznego wSiewierzu, pod merytoryczna opieką p.prof. historii URSZULI WARMUZ, włączyli się w realizację projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”. Głównym celem projektu jest przygotowanie młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego. Na lekcji historii i społeczeństwa uczniowie mieli okazję zobaczyć film dokumentalny: „Nie zabierajcie Mamy”, który przedstawiał nieopowiedziane do tej pory historie działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.). W filmie umieszczono wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie. Film powstał dzięki dofinansowaniu Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Został zrealizowany we współpracy z Regionem Częstochowskim NSZZ “Solidarność” i Stowarzyszeniem Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR”. Uczniowie mieli okazję zobaczyć wystawę „Stan wojenny 1981–1983” przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, która prezentuje podstawowe informacje dotyczące okresu stanu wojennego w PRL. 

263294063_3059119507635249_1201412024726280424_n 263347142_4646166465499282_6764977844137084180_n 10