Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu 

E-mail
E-mail
Home Bez kategorii ZŁOTY INDEKS DLA ABSOLWENTA NASZEGO LICEUM
formats

ZŁOTY INDEKS DLA ABSOLWENTA NASZEGO LICEUM

Wyższa Szkoła Biznesu fundatorem „Złotego Indeksu” dla naszego licealisty-absolwenta roku szkol. 2013/14 z LO w Siewierzu!!!!!- to oznacza możliwość bezpłatnego studiowania na jednym z 12 kierunków – do wyboru. Na to wyróżnienie zapracowali nasi Licealiści, a w szczególności Ola Łabus i Marcel Pyrzyk!
Gościnne progi WSB w Dąbrowie Górniczej oferują wiele międzynarodowych projektów, ciekawe kierunki nauki, potrzebne na trudnym dziś rynku pracy, dobre warunki studiowania przy b. dobrej kadrze naukowej. Atutem uczelni jest także jej bliskość.
Celem działalności Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.

Tworząc akademickie tradycje w regionie i mieście, gwarantując wysoki poziom oraz europejski wymiar kształcenia, Uczelnia stwarza społeczności regionu możliwość samorealizacji i szanse na awans cywilizacyjny w dobie szybko restrukturyzującej się gospodarki. Misją dąbrowskiej Uczelni jest także rozwijanie kreatywności i wspieranie dążeń do osiągania sukcesów oraz stworzenie solidnych podstaw do dalszej permanentnej edukacji. Potencjał intelektualny pracowników naukowych WSB służy społeczności regionu poprzez planowe projekty badawczo-naukowe.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej została powołana na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990 r. I decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 04.08.1995 r. wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 6.

 

 

  • Facebook