Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu 

E-mail
E-mail
Home Wydarzenia DEKLARACJA WSTĘPNA ZAPISU do_Technikum Logistycznego w_Siewierzu lub LO_Siewierzu
formats

DEKLARACJA WSTĘPNA ZAPISU do_Technikum Logistycznego w_Siewierzu lub LO_Siewierzu

DEKLARACJA  ZAPISU   DO  KLASY  PIERWSZEJ

/właściwe proszę podkreślić/

 Technikum Logistyczne w Siewierzu

 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu

Deklaracja pozwala zapewnić miejsce w zespole tworzącej się pierwszej klasy Technikum Logistycznego

lub pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego.

Deklaruję chęć zapisu do klasy pierwszej ……………………..………………………………………………………………………

/nazwa Szkoły: Technikum Logistyczne w Siewierzu lub Liceum Ogólnokształcące w Siewierzu/

………………………………………………………….w roku szkolnym 2018/2019

 

  1. Dane ucznia gimnazjum :
Nazwisko ucznia  
Imię (imiona)
Numery tel.  rodziców/prawnych opiek. Ucznia  Rodzica
Gimnazjum – miejscowość   

 

Właściwe podkreśl:

Moje zainteresowania i zdolności to:  umiejętności organizacyjne, dokładność, kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność planowania, umiejętność pracy w zespole, umiejętność kierowania zespołem, odpowiedzialność.

Umiejętność obsługi programów tworzenia baz danych, np. Microsoft Office Acess 2010,

Gs-Base, FileMaker Pro to

 

Postanowienia ogólne:

1.Deklaracja wstępna pozwala zaprojektować  klasę/klasy pierwsze na rok szkolny 2018/2019.

2. Deklarację należy potwierdzić w systemie rekrutacji elektronicznej uruchomianej dla uczniów gimnazjum od 18 maja 2018. wskazaniem Technikum w Siewierzu jako szkoły pierwszego wyboru

Lub Liceum Ogólnokształcącego jako szkoły pierwszego wyboru.

3. Deklarację uznaje się za nieważną, jeśli do 30 czerwca 2018 absolwent gimnazjum nie potwierdzi jej przedst6awieniem w Sekretariacie Zespołu Szkół w Siewierzu, ul. Tadeusza Kościuszki 15, oryginału świadectwa.

4. Deklarację można składać w Sekretariacie szkoły – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 42-470 Siewierz od dnia jej wypełnienia;

Lub wysłać mailem na adres: losiewierz@o2.pl

5. Szczegółowe Informacje nt. zapisów tel. 32 67 416 12  Tel. Kom. 572 657 961 lub w Sekretariacie szkoły

W godz.:  pon. 8.00 – 16.00, wt.-pt. 8.00-15.00

 

 

…………………………….        …………………………………………………………………………….

 

      (data)                                        (podpis rodziców – prawnych opiekunów)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Deklaracji do celów rekrutacyjnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu.

 

 

…………………………….                              …………………………………………………………………………..

 

                (data)                                                         (podpis rodziców – prawnych opiekunów)

 

 

Technikum Logistyczne w Siewierzu                                     

Technikum Logistyczne przygotowuje do zawodu zajmującego się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania się towarów od producenta do odbiorcy.

Pozwala zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy i dobrze płatny. Zawód korzystny tak dla dziewcząt jak i dla chłopców. Technik logistyk rozwija umiejętności organizacyjne, związane z planowaniem i kreatywnością. Zapewnia naukę języka angielskiego zawodowego, praktyki zagraniczne w kl. III. Kształci tzw. średnią kadrę techniczną, kierowniczą, zarządzającą. Oferuje naukę w cyklu 4-letnim, kończącą się uzyskaniem tytułu zawodowego: technik logistyk.

 

 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu

            W systemie 3-letnim przygotowuje do egzaminu maturalnego i do studiów wyższych. Przedmioty nauczane w liceum w zakresie wiedzy rozszerzonej uczeń sam wybiera po kl. I, co pozwala na rzetelne zastanowienie się nad kierunkiem studiów.

Liceum Ogólnokształcące w Siewierzu posiada, dokumentowane danymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, wysokie wyniki zdawalności matur.

  • Facebook